site hit counter
HỘI ĐỒNG HỌ TRƯƠNG VIỆT NAM
PHƯƠNG HƯỚNG VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA CLB DOANH NGHIỆP HỌ TRƯƠNG VIỆT NAM NHIỆM KỲ II (2016-2019)
PHƯƠNG HƯỚNG VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA CLB DOANH NGHIỆP HỌ TRƯƠNG VIỆT NAM NHIỆM KỲ II (2016-2019)
20/11/2016 Tác giả: HĐHTVN Lượt xem: 2752
(Các bài viết khác của tác giả HĐHTVN)
Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đại biểu họ Trương Việt Nam lần thứ II (Nhiệm kỳ 2016-2019). Để CLB doanh nghiệp họ Trương Việt Nam sớm được ổn định về cơ cấu bộ máy tổ chức và triển khai các chương trình hành động, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ và mong muốn của Hội đồng họ Trương Việt Nam

HỘI ĐỒNG HỌ TRƯƠNG VIỆT NAM

-------------------------------

CÂU LẠC BỘ DOANH NGHIỆP HỌ TRƯƠNG

                                                                                   

PHƯƠNG HƯỚNG VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG

CỦA CLB DOANH NGHIỆP HỌ TRƯƠNG VIỆT NAM

NHIỆM KỲ II (2016-2019)

 

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2016

                                         

 

Kính gửi:     - Hội đồng họ Trương Việt Nam

- Các Doanh nghiệp, Doanh nhân họ Trương Việt Nam.

 

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đại biểu họ Trương Việt Nam lần thứ II (Nhiệm kỳ 2016-2019). Để CLB doanh nghiệp họ Trương Việt Nam sớm được ổn định về cơ cấu bộ máy tổ chức và triển khai các chương trình hành động, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ và mong muốn của Hội đồng họ Trương Việt Nam, Hội đồng họ Trương các tỉnh, thành phố và bà con họ Trương cả nước. Ban lãnh đạo CLB doanh nghiệp họ Trương Việt Nam xin trình Hội đồng họ Trương Việt Nam và gửi tới các doanh nghiệp, doanh nhân họ Trương Việt Nam Phương hướng hoạt động của CLB trong nhiệm kỳ II (2016-2019).

Phương hướng hoạt động của CLB doanh nghiệp họ Trương Việt Nam bao gồm những nội dung sau:

1- Củng cố và hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy lãnh đạo CLB từ Thường trực CLB đến các bộ phận tham mưu giúp việc giúp việc.

2- Thông qua Quy chế Tổ chức và hoạt động của CLB để trình Hội đồng phê chuẩn.

3- Đẩy mạnh công tác kết nối, kết nạp Hội viên CLB. Trước mắt tập chung chỉ đạo CLB doanh nghiệp họ Trương các tỉnh, thành phố khẩn trương kết nối các doanh nghiệp, doanh nhân trong Hội đồng mình để tập hợp và báo cáo về CLB doanh nghiệp họ Trương TW.

4- Lập kế hoạch tổ chức Hội nghị Ban lãnh đạo CLB (mở rộng ra các thành phần Doanh nhân đã được kết nối trong nhiệm kỳ trước và các Doanh mới được kết nối) dự kiến vào trung tuần tháng 12/2016 tại Hà Nội. Hội nghị sẽ sẽ thông qua Quy chế của CLB và bàn bạc kỹ về phương hướng, nhiệm vụ cho công tác của CLB trong thời gian tới cũng như trong suốt nhiệm kỳ.

5- Xây dựng nội dung, chương trình cho mỗi buổi tổ chức gặp mặt các Doanh nghiệp, Doanh nhân họ Trương Việt Nam:

- Báo cáo tổng hợp các hoạt động đã làm được trong thời gian qua, thảo luận đóng góp ý kiến về phương pháp làm việc của Ban điều hành và các hội viên để rút ra bài học kinh nghiệm cho việc triển khai công việc tiếp theo.

- Báo cáo về công tác tài chính của CLB.

- Bàn bạc và thống nhất về phương án triển khai các công việc của CLB cho thời gian tiếp theo.

- Giao lưu trao đổi, bàn bạc công việc liên danh, liên kết trong sản xuất kinh doanh giữa các Hội viên trong CLB.

- Huy động nguồn tài chính để phục vụ cho các hoạt động của Hội đồng như: Công tác khuyến học, khuyến tài; công tác từ thiện; công tác văn phòng… và đặc biệt là nguồn tài chính để xây dựng công trình nhà thờ họ Trương Việt Nam.

6- Trong nhiệm kỳ (2016-2019) CLB phải có kế hoạch tổ chức Hội nghị gặp mặt, giao lưu Doanh nghiệp, Doanh nhân ít nhất mỗi năm 3 lần và sẽ được tổ chức luân phiên tại Ninh Bình, Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

Trước mắt lập kế hoạch tổ chức Hội nghị Doanh nghiệp, Doanh nhân họ Trương Việt Nam vào đầu năm 2017 tại thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.

7- Ngoài ra Ban lãnh đạo CLB phải chủ động giao lưu, kết nối với các doanh nghiệp, doanh nhân mỗi khi có điều kiện thuận lợi. Đồng thời phải cùng Lãnh đạo Hội đồng họ Trương Việt Nam thực hiện các chuyến đi thực tế để kết nối tộc họ và phát triển CLB trên mọi miền đất nước.

Trên đây là một số vấn đề được nêu về phương hướng và kế hoạch hoạt động của CLB doanh nghiệp họ Trương Việt Nam trong thời gian trước mắt cũng như xuyên suốt cả nhiệm kỳ 2016-2019.

Kính đề nghị Lãnh đạo Hội đồng họ Trương Việt Nam, các thành viên trong Ban lãnh đạo CLB và các doanh nghiệp, doanh nhân nghiên cứu và cho ý kiến đóng góp để CLB doanh nghiệp họ Trương Việt Nam phát huy hết khả năng, năng lực của mình phục vụ cho mục đích thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đại biểu họ Trương Việt Nam lần thứ II đã đề ra.

Mọi ý kiến đóng góp xin được gửi về hòm thư điện tử: truongthanhphong0303@gmail.com

Xin trân trọng cảm ơn!

 

CÂU LẠC BỘ DOANH NGHIỆP HỌ TRƯƠNG VIỆT NAM

COMMENTS
Chức năng này cần phải đăng nhập